loading

CONCREET

 • CONCREET STRATEGIE & ADVIES

  Lonneke Mertens

Get started

Over

×

CONCREET STRATEGIE & ADVIES

Interim-manager, strategisch en tactisch management: zet de lijnen uit, creëert draagvlak en implementeert in complexe omgevingen.
Consultant met executiekracht: gespecialiseerd in het opzetten en herschikken van teams, projecten en programma’s.
Altijd met een frisse blik en concrete resultaten.

MIJN PROFIEL

 • Naam: Lonneke Mertens
 • Geboortedatum: 09081971
 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Email: info@nuconcreet.nl
 • Mobiel: 06 20955682

WAT DOE IK

 • Leiding geven aan organisatieverandering, strategie ontwikkeling, herstructurering, inrichten governance, transitiemanagement, duurzame ontwikkeling
 • Programmamanagement, leiding geven aan een projectbureau
 • Invullen van specialistische senior/director rollen op het gebied van:
  • merk- en campagnemanagement
  • fondsenwerving
  • propositie- en conceptontwikkeling
  • belangenbehartiging en
  • sociaal ondernemen

ERVARING

2017 / augustus - heden

Management Consultant Art & Culture

ING Group
2017 / januari - september

Adviseur Merk en Organisatie

ABN AMRO N.V. Brand & Communications

Sturende rol op het merk en de merkcampagne. Advies ten aanzien van het organisatiemodel.

2016 / oktober - december

Strategie & Advies

Stichting Grote Kerk Naarden

Advies ten aanzien van zakelijke marktbewerking 2017-2019.

2016 / mei - oktober

Lid Management Team a.i.

Muziekgebouw Eindhoven

Hoofd Marketing & Sales a.i.

Leiding geven aan marketing (consumenten en zakelijke markt) en sales/ticketing afdeling. Lid management team. Opleveren marketingstrategie en aanbevelingen voor de toekomst. Ook ten aanzien van personele bezetting.

2015 / mei - 2016 / feb.

Programmamanager Human Rights a.i.

ABN AMRO N.V. Communications & Sustainability (PR&I)

Ontwikkelen van een bankbreed mensenrechtenprogramma met verschillende werkstromen, inclusief uitvoering in samenwerking met groot aantal stakeholders binnen en buiten de bank. Dit commitment is o.a. geconcretiseerd door:

* als eerste financiële instelling wereldwijd over dit onderwerp te rapporteren volgens internationale richtlijnen van het UNGP Reporting Framework;

* een ‘Business and Human Rights’ guide te schrijven met support van SHIFT (shiftproject.org); te publiceren en uit te reiken aan de Mensenrechtenambassadeur;

* en als eerste bank een International Business and Human Rights Conference te organiseren met keynote speaker KailashSatyarthi, Nobelprijswinnaar van de Vrede in 2014.

2014 / feb. - 2015 / mei

Consultant, interim manager

ABN AMRO N.V. Communications & Sustainability (PR&I)

Ad interim aangesteld om te komen tot een communicatiestrategie en governance voor de vele duurzame activiteiten van de bank:

* vaststellen van drie leidende thema’s voor de komende jaren, waaronder mensenrechten;

* cross business regie voeren over de profilering van de bank op ‘duurzaamheid’ als onderdeel van de lange termijn strategie van de bank;

* met diverse professionals (advertising, woordvoering, social media, internet, marketing) binnen en buiten de bank, duurzame resultaten tastbaar en zichtbaar maken in de vorm van o.a. een FD Energiedebat, webinar duurzaam beleggen, The GreenQuest, blogs etc.

Mix van marketing- en corporate communicatie inclusief rapportageverplichtingen, content marketing en het inrichten van de duurzaamheidssectie op abnamro.com. Na een reorganisatie van de afdeling duurzaam bankieren is de marcom regiefunctie geformaliseerd.

2013 /mrt. - 2013 /okt.

Manager marketing en communicatie a.i.

Stedelijk Museum Amsterdam

Campagneleider blockbuster tentoonstelling Kazimir Malevich en de Russische Avant-Garde. Deze tentoonstelling was de “grootste publiekstrekker en belangrijkste tentoonstelling van het jaar”. (Bron: jaarverslag 2013)

De campagne betrof het bedenken en met de marcom afdeling tot uitvoer brengen van Explicit Tours (live tijdens Museumnacht en App) om m.n. jonge mensen die deze kunstenaar nog niet kenden te interesseren voor Malevich (Achtung!); perstours in binnen- en buitenland; partnerships (IAmsterdam, NS, Vrije Academie, De Bijenkorf, Museumkaart etc.); social media #malevichishere; merchandise lijn i.s.m. een retailpartner; een publicatie over de tentoonstelling met curatoren en additionele fondsenwerving. Resultaat: 279.000 bezoekers.

2012 /mrt. - 2013 /mrt.

Lid Management Team

Museumvereniging, Stichting Museumkaart

In het management verantwoordelijk voor de aansturing van twee teams, het Bureau Museale Verwervingen en een langlopend onderzoeksproject:

* Team public affairs behartigt de belangen van circa 400 musea op lokaal, provinciaal en rijksniveau. Diverse lobbyactiviteiten in nauwe samenwerking met de belangenbehartiger van de Rijksmusea (inmiddels gefuseerd).

* Team promotie organiseert de marketing activiteiten en woordvoering van de vereniging en bewaakt met de directie de financieel/inhoudelijke koers voor de Museumkaart.

* Bureau Museale Verwervingen o.l.v. Dr. Rudi Ekkart, onderzocht de herkomst van museale collecties in de periode 1933-1945, publiceerde daarover en organiseerde afsluitend een symposium.

* Aansturing onderzoeksproject inclusief uitvoering van negen experimenten met als doel ‘Stimuleren museumbezoek door kinderen’ i.s.m. Paul Postma Marketing Consultancy.

2011 / juli - 2011 / dec.

Organisatie- en communicatie advies

Rabobank Nederland, Directoraat Communicatie

Verantwoordelijk voor het opleveren van een meerjarig beleidsplan, een aangepaste organisatiestructuur en communicatieplan voor de afdeling Kunstzaken na opening van de Kunstzone in de publieke ruimte van Rabobank Nederland, Utrecht.

2010 / dec. - 2011 / apr.

Global Head of Communications a.i

Rabobank International

Interim manager en hoofd van het globalcommunications team van Rabobank International. Aansturing management en diverse teams die werkten voor de internationale onderdelen Wholesale Banking and Rural & Retail Banking. Voorbereiding en deels uitvoering van een reorganisatie in samenwerking met Human Resources.

2009 / jan. - 2011 / jan.

Hoofd Marketing & Communicatie a.i.

Human Resources Rabobank

Implementatie van de in 2008 geadviseerde communicatiestrategie bij HR Rabobank en verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe afdeling communicatie en samenvoeging met  bestaande afdeling marketing arbeidsmarkt. Oplevering eerste Rabobank brede employer branding campagne en nieuwe recruitment site. Intermediair en Incompany waardeerde Rabo als Beste werkgever (2009) en Favoriete werkgever (2009, 2010). Nominatie Accent (2010) en winnaar Magneet (2011) voor de arbeidsmarktcampagne.

2008 / apr. - 2008 / dec.

Senior communicatie consultant

Rabobank Nederland, Directoraat Communicatie

Opleveren van communicatie strategie en -plan aan management teams van de Directoraten Toezicht, Human Resources en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de “Actualisering Strategisch Kader Rabobank Groep 2009-2012”.

2007 / juni - 2007 / dec.

Campagnemanager a.i.

Stichting Cliniclowns Nederland

Campagneleider “Zet ‘m op!”: 134.000 lagere school kinderen zetten tegelijkertijd een rode neus op om zieke kinderen een hart onder de riem te steken. De campagne leverde 1 miljoen free publicity op en scoorde nr. 1 in de categorie Goede Doelen van de Y&R BrandAssetValuator.

“Lonneke heeft op voortvarende en transparante wijze invulling gegeven aan de opdracht, welke organisatorisch en politiek complex was. Gegeven haar persoonlijkheid is zij in staat geweest binnen een hele korte tijd het vertrouwen te winnen van haar directe werkomgeving om zodoende te kunnen handelen. Daarbuiten heeft zij op zorgvuldige wijze draagvlak voor haar rol en invulling weten te organiseren. Kortom een zeer professionele aanpak. Ik kan namens vele collegae op verschillende niveaus, inclusief de raad van bestuur, meegeven dat wij bijzonder plezierig met Lonneke hebben gewerkt.”

Caroline Steenvoort, Strategic Advisor Executive Board Rabobank

``Lonneke heeft de grote hoeveelheid duurzame activiteiten van de bank weten samen te brengen tot 3 thema’s. Dit heeft zowel intern als extern geleid tot meer zichtbaarheid en duidelijkheid ten aanzien van de duurzame ambities van de bank. Vervolgens heeft zij voor een van deze thema’s, mensenrechten, een programma ontwikkeld. En samen met een grote hoeveelheid betrokkenen binnen en buiten de bank het belang van dit thema, door middel van o.a. een internationale conferentie en publicatie, met succes op de kaart gezet. Lonneke heeft alle betrokkenen op haar netvlies en weet uiteenlopende belangen op alle niveaus zorgvuldig te behartigen.We hebben erg plezierig met Lonneke gewerkt, zij is een uitstekend stakeholdermanager!``

TjeerdKrumpelman, Head of business advisory, reporting and stakeholder management ABN AMRO

“Wij hebben heel goed en plezierig samengewerkt. Lonneke Mertens is een senior professional, deskundig, werkt efficiënt en communiceert helder, naar alle niveaus binnen de organisatie. Ook is zij een hele prettige collega, die kennis, ervaring en bekwaamheden weet te combineren met haar persoonlijk sterke kanten zoals motivatie, oplossingsgerichtheid, goed kunnen samenwerken én een gedegen resultaat opleveren. Haar opgeleverde opdracht heeft ons veel profijt gebracht en geleid tot een structureel andere werkwijze en invulling van de communicatie-agenda.”

Ronald van Weegen, EVP Human Resources Rabobank

“Lonneke brings along a lot of energy and drive. She gets things done and knows how to bring the right people together. In this way she gets the most out of people and their qualities and adds a lot of quality herself to it. A real entrepreneurial spirit with a very pleasant personality along with it”

Linda Metman, merkstrateeg, eigenaar Metman/V Identiteitsmarketing

OPLEIDINGEN

2015

Postacademisch onderwijs, Besturen van filantropische (vermogens)fondsen

Erasmus Universiteit Rotterdam en Vrije Universiteit Amsterdam

Module 1: omvang en indeling van de Nederlandse filantropische sector

Module 2: het besturen van een fonds: samenstelling, aansprakelijkheid ed

Module 3: verantwoord vermogensbeheer: opstellen van financieel beleid, het uitvoeren hiervan en verslaglegging

Module 4: projecten opzetten, monitoren en evalueren.

2011

Certificaat Leergang Persoonlijke Effectiviteit in Verandering (PEIV)

De Baak
2011

Certificering Waardenmanagement

De Baak

Waardenmanagement is een HR tool gebaseerd op onderzoek van Clare Graves. Het geeft inzicht in persoonlijke drijfveren van teamleden en het effect hiervan in verschillende omstandigheden. De methodiek brengt het unieke van elk mens in kaart: als je weet wat je drijft, haal je het optimale uit jezelf en uit elkaar.

2010

Certificaat seminar en collegereeks Verandermanagement

Nyenrode University

Hooglerarenreeks ‘ Verandermanagement’

2008

Certificaat Leergang Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ABK, Radboud Universiteit Nijmegen

De ABK, Academie voor Bedrijfswetenschappelijke Kennis, is de business school van de Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.

2000

Certificaat Opleiding Strategie: Het vakdomein van de Communicatieconsultant

Nederlandse Vereniging van Erkende Reklame Adviesbureaus (VEA)
1995 - 1997

Master Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO)

Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Afstudeerscriptie: Innovatieprocessen vanuit de vraag en aanbodzijde op de Nederlandse particuliere betaalmarkt. Een theoretisch gefundeerd exploratief onderzoek naar de factoren die acceptatie en gebruik van nieuwe betaalproducten beinvloeden. Eindcijfer: 8.

Trefwoorden: innovatie, betaalmarkt

1990 - 1995

Bachelor Communicatie en certificaat Organisatieleer

Fontys Hogescholen Eindhoven, Faculteit Economie, Afstudeerrichting Communicatie (HEAO)

Internet als relatiemarketinginstrument door de Tros. Internet: hoop of hype? Auteurs: Lonneke Mertens en Marielle Hoeks. Eindcijfer: 9.

Prijs beste afstudeerscriptie 1995.

VAARDIGHEDEN

0%

Corporate
Communicatie

0%

Interim
management

0%

Verander
management

0%

Marketing
Communicatie

0%

Sociaal
Ondernemerschap

0%

Fondsenwerving

PORTFOLIO

CONTACT

×

Stuur me een e-mail dan neem ik direct contact met je op.
kaartje_roze-450